Träbyggnadsprocessen har rationaliserats, vilket innebär att ett flerfamiljshus i trä numera kan färdigställas snabbare än någonsin tidigare.

Sverige är historiskt sett en träbyggnadsnation, men brandsäkerhetslagar har bromsat träbyggande i 120 år. Först år 1994 blev det återigen tillåtet att bygga flervåningshus i trä. Sedan dess har träbyggnadsbranschen fått en rejäl skjuts framåt. Många upptäcker träets styrka som ett förnybart byggmaterial.