Koncept/System

Konceptet bygger på ett volymelement som kombineras till 1-3 rum och kök upp till fyra våningar.