En artikel på Byggindustrin.se

Ramavtalet som ska få ner bostadsbristen igång

Snart börjar monteringen av det första hus som byggs i enlighet med SKL:s ramavtal för bostadshus. Huset förbereds just nu i Hjältevadshus fabrik i Småland och kommer att börja monteras i slutet av november i Nyköping.

Läs mer här